Free Web Space | BlueHost Review  

 

 

سايتي كوردي

كوردلاند

سي فؤركورد

كوردثرؤطرام

كوردهةناسة

بذميَرة

جةبارشيَخاني

 


 

بة شي سايتةكان

___________________________________

 

سةرةتا

سايتةكان

رؤذميَر

ثةيوةندي كردن


 

مالَثةرِ درووست بكة بةخؤراي

www.150m.com لةسايتي

**********************

مالثةردروست بكة بةخؤراي

www.4t.comلةسايتي  

**********************

 

 

(سايتة (كورديةكان

www.kurdland.com

www.c4kurd.com

www.jebar.info

www.kdp.pp.se.com

www.kurdishinfo.com

www.ikurdi.com

www.kurdklick.com

www.kurdiu.org

www.kurdistanpost.com

www.chrakan.com

www.dengekan.com

www.payamner.com

www.kurdit.net

www.dimane.com

www.infokurd.com

www.xozga.co

(سايتي(دة نطوباسي كوردي

www.hawlati.com

www.awenae.com

www.ekurd.net

www.kurdmmeedia.com

www.asoxandan.com

www.kurdiu.org

www.kurdistanpost.com

(كؤمةلَيَك ساتي(ئايني

www.understandingislam.com

www.islam.about.com

www.islamfortoday.com

www.al-islam.com

www.islam.com

www.islam101.com

www.ba8.org

(سايتي  (طفتو طؤكردن

www.yahoo.com

www.google.com

www.maktoob.com

www.paltalk.com

www.hotmail.com

www.Skype.com

(سايتة  (بيانيةكان

www.eet.com

www.lerenti.com

www.absba.com

www.lakianti.com

www.news.com

(سايتة  (ياري كؤمثيوتةريةكان

/www.gamespy.com

/ww.happypenguin.org/news

www.happypuppy.com

www.dfg.ca.gov

www.sega.com

/ww.gamestudies.org

www.gamesdomain.co.uk/indexuk.html

www.alivegames.com

www.freeonlinegames.com

www.net-games.biz

www.popcao.com

www.gamehouse.com

(سايتة  (وة رزش يةكان

www.arabsport.com

www.danah.com

www.karateweb.com

www.fifa.com

www.icons.com

www.kungfu.com

www.manutd.com

www.fcbarcelona.com

www.ajax.com

www.inter.it

www.realmadridclup.com

(سايت بؤ(دابةزاندني بةرنامةبةئاسان ترين شيَوة

www.mydownload.com

www.java.com

www.majorgeeks.com

www.itsmy.com

www.a1b2c3.com/free

www.myzips.com

www.goloads.com

www.topdownloads.net

(سايتي (طؤراني كوردي

www.kurdishmusik.com

www.kurdiskgruppen.110mp.com

www.aras.se

www.azhdar.com

www.ayubali.com

(سايتي(طؤراني فارسي

www.dekam.com

www.sarzamin.org

www.b3da.com

www.ketab.com

www.tirip.com

www.avairan.com


بؤناردني بابةت وسايت ثيوةندي مان ثيَوةبكةن بؤ بلَاوكردنةوي لة

كوردهةناسةدا


 

 

 

 

Copyright or other proprietary statement goes here.

Last updated: 01.27.2010.